Genel

Satış İlanı 2

İLAN

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

      Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 16.11.2018 tarihli Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında Dairemiz satış servisinde açık artırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.

Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 81. maddesince tespit edilen değerin % 75 ‘ten aşağı olursa veya alıcı hiç çıkmazsa 23.11.2018 tarihinde Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık artırmaya katılacak olanların satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 23.11.2018 tarihinden itibaren her gün 10:00 – 10:15 saatleri arasında dairemiz satış servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.

Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir. Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;

Tebliğ ve ilan olunur.

 

SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MAL

 

CİNSİ                                 : KAMYON                                     

ADEDİ                               : 1                                                 

 

MUHAMMEN BEDEL : 6.000,00 – TL   

 

Plakası: 47 LE 105           Markası: ISUZU Açık Kasa                       

Modeli: 1990                    Rengi: Beyaz

                                                                                                    

Satış İlanı

İLAN

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

      Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 16.11.2018 tarihli Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında Dairemiz satış servisinde açık artırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.

      Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 81. maddesince tespit edilen değerin % 75 ‘ten aşağı olursa veya alıcı hiç çıkmazsa 23.11.2018 tarihinde Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık artırmaya katılacak olanların satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 23.11.2018 tarihinden itibaren her gün 10:00 – 11:00 saatleri arasında dairemiz satış servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.

      Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir. Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;

Tebliğ ve ilan olunur.

 

SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MAL

 

CİNSİ                                 : PİKAP                                      VASFI : 

ADEDİ                               : 1                                                  Plakası: 63F0467           Markası: MISUBISHI

MUHAMMEN BEDEL : 50.250,00 – TL                            Modeli: 2012                    Rengi: Beyaz

                                                                                                    Hasar: Hasarsız (Sadece sol sis farı kırık)