Duyurular

Satış İlanı

İLAN

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

      Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 14.12.2018 tarihli Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında Dairemiz satış servisinde açık artırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.

      Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 81. maddesince tespit edilen değerin % 75 ‘ten aşağı olursa veya alıcı hiç çıkmazsa 21.12.2018 tarihinde Cuma günü saat 10:00 – 10:15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık artırmaya katılacak olanların satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 21.12.2018 tarihinden itibaren her gün 10:00 – 11:00 saatleri arasında dairemiz satış servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.

      Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir. Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;

Tebliğ ve ilan olunur.

 

SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MAL

 

CİNSİ                                 : OTOMOBİL                                      

ADEDİ                               : 1                                                 

MUHAMMEN BEDEL : 52.500,00 – TL   

Plakası: 72 EA 536           

Markası: TOYOTA AVENSİS                

Modeli: 2011                    Rengi: Gri (Metal)

Hasar: Lastikler Kullanılmaz Halde, İki Adet Stop Lambası Kırık, Arka Bagaj Üzerinde Solma Var.