Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine İlişkin 387 Sıra Sayılı Milli Emlak Tebliği

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ